På kontoret

IT PÅ KONTORET

Under mer än 30 år har jag tagit hand om teknik på kontor i flera olika branscher,
så som byggföretag, teknikkonsulter, tillverkande industri, transportföretag, affärs-
konsulter, restaurang och butiker. Med den breda kunskap som jag samlat på mig
utnyttjar för att kunna ge er en bra fungerande IT miljö. Inte bara en teoretisk
utredning, utan också praktiskt införande av det vi kommit fram till.​

 _01_img_8245

EXEMPEL PÅ UPPDRAG

  • Installation av datorer, skrivare och nätverk.
  • Uppbyggnad av miljöer för delade resurser (dokument, program, etc) med Windows
    server alt.nätverkshårddisk (NAS).
  • Installation av nätverkskopplingar mellan kontor alternativt åtkomst för resande via VPN
    över Internet, alternativt molnlösningar typ Google Drive och Print.
  • Hjälp med standardprogramvaror (dokumentmallar, kalkylark, mm)
  • Utbildning
 img_8365

FÖRSÄLJNING AV UTRUSTNING

Min filosofi när det gäller datorer, servrar och större skrivare är att man skall köpa en
På-platsen service då dessa används varje dag och är svåra att ersätta. De krävs
också en tillgänglighet på service som kan vara svår att tillhandahålla från en liten firma.
Därför har jag valt att bara hjälpa till med rådgivning och konfiguration.​

När det gäller utrustning som är lättare att byta, så som minnen, routrar tilläggsutrustning
kan man köpa dessa hos Häggis IT. Detta gäller även nätverkshårddiskar (NAS) och UPS.​

Är det något du behöver så prata med Häggis. Kan vi tillhandahålla det till ett vettigt pris
så gör vi det, annars hjälper vi dej att hitta ett bra ställe att handla på.