JEANSBOLAGET Stenungsund & Kungälv

Vid årsskiftet 2015/2016 blev JC butikerna JEANSBOLAGET i Stenungsund och Kungälv.

Häggis IT fick i samband med detta förmånen att hjälpa dessa butiker med IT tekniken och användandet.
Jeansbolaget använder Google för Business som sin bas för e-post och delade mappar. Detta har vi byggt vidare på så att de två butikerna har gemensamma mappar via Google Drive och kan skriva ut på varandras skrivare via Google Cloud Print.

Detta ger också butikernas ägare bättre möjlighet att supportera personalen även när han är på resande fot. Vi har också startat upp en enklare jobbflödesfunktion där butikspersonalen kan spara fakturor som kommit via mail eller skanna in pappersfakturor i speciella mappar. Sedan kan ägaren flytta dessa till mappen för attesterade fakturor som ekonomiavdelningen kommer åt.

I samband med bytet gjordes också en uppstädning på kontoret med nytt bredband, ny dator och skrivare. Ommöblering av övervakningsdator och underhållningsdator så att kunderna kan besöka en säker butik med trevlig bakgrundsmusik och arbetsmiljön på kontoret blev trevligare. Både kassa och kontoret är också säkrat med batteribackup så att man har ca 40 minuter på sig att slutföra kunders köp om strömmen skulle försvinna i butikerna.