Privatkund Svartedalen

En av de stora utmaningarna har jag haft hos en privatkund ganska långt ute i Svartedalen.
Möjligheter att få fast bredband fanns inte då ADSL bara fanns i de gamla telefontrådarna i luften och det är för
få abonnenter för att få bredband via fiber.

Kvar finns bara mobilt bredband och när jag blev kontaktad körde de mobilt bredband med USB modem i datorn.
Riktigt bra dagar kunde de få 0.1-0.2 Mbit/s, men det var inte heller stabilt då det var flera km till närmaste 3G mast.
Till en början med så flyttade vi USB modemet till en router uppe på vinden och en yttre rundstrålande antenn. På det
sättet 10 dubblade vi hastigheten, fast det blev fortfarande inte stabilt då mobilt bredband hade problem med över-
lämningen mellan sändarmasterna och huset ligget mittemellan 3 master. Lösningen blev en riktantenn för att låsa
mottagningen till en mast. Resultat 5-7 Mbit/s stabilt bredband och en nöjd kund. Så nöjd att en granne också ville
ha hjälp och där fick man se hur stor skillnad platsen gör. De bor inte långt ifrån, bara några hundra meter, men de
bor i ändan av en dalgång som pekar mot samma mast. Det gör att de klarade sig med en likadan router i ett av
fönsterna mot dalgången.

Som ni ser på bilden är det ett relativt stort hus, så en router på vinden i ena ändan av huset klarar inte att täcka
hela huset med trådlöst nätverk WiFi. Här fick vi jobba med både kabel och trådlösa accesspunkter. På senare
tid har mobiloperatören installerat en 4G mast närmare huset så nu kör vi routern på husets övervåning och tråd-
lösa repeaters. Den modell som nu används fungerar men är inte 100%-ig så på sikt kanske det måste bytas mot
t.ex. trådlöst nätverk via elnätet.

Trådlös kommunikation utom- och inomhus är effektivt och prisvärt, men det kräver erfarenhet
och lite finurlighet om man skall få det att fungera bra när signalerna börjar bli dåliga.Bergmansgården-Omdöme