Mail på flera datorer

Mail på flera datorer

Hör du till dom som har mer än en dator

och behöver läsa din mail på båda?

 

STANDARD ÄR ATT FLYTTA MAILEN FRÅN SERVERN

 

Microsoft’s mailklienter, Outlook, Outlook Express, Windows Mail, har standard-inställningen att nya mail flyttas till din dator när du kör hämta.

Vill man läsa samma mail från flera datorer behöver man ändra en inställning på respektive konto. Detta gör man på knappen Avancerat alt Mer inställningar…

 

Mail - Avancerade inställningar

 

Inställningarna under Leverans

 

Tyvärr är det lite si och så med funktionen Ta bort, så man får ta för vana att logga in via sin WEB-mail och städa på servern så det inte blir fullt.

 

 

Läsa mail på telefon

 

Om du vill läsa dina mail på din Smartphone skall du också göra dessa inställningar, så inte datorns mail hinner hämta mailen före telefonen hämtat det.