Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering

Att man skall göra säkerhetskopior på företagets datainformation tvivlar ingen på.

Frågan är bara om det görs? Och hur lagras säkerhetskopiorna?

 

SÄKERHETSKOPIERINGEN SKALL VARA AUTOMATISK.

När man gör en säkerhetskopia bör ingen jobba med den lagrade informationen. Oftast är det också nödvändigt att göra säkerhetskopior varje arbetsdag. Tror Du att man kan göra det med manuell säkerhetskopiering? Jag tror det inte.

 

SÄKERHETSKOPIORNA OCH PROGRAMVARORS ORIGINAL CD/DVD SKALL LAGRAS SÅ ATT DE INTE KAN FÖRSTÖRAS VID SAMMA SKADE-TILLFÄLLE SOM DATORN/SERVERN.

Detta är ett krav från de flesta försäkringsbolagen idag och de kräver oftast att de lagras i annan byggnad. Se exempel frånFolksam, If och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

 

Skall man följa detta att man gör något av följande:

  • Ta med sig dagen säkerhetskopior till en annan byggnad, t.ex. hem och låser in dom i ett datamediaskåp. (Vanliga säkerhetsskåp är gjorda för papper och blir för fort varma invändigt för att band, disketter och CD/DVD skivor skall klara sig.) Tänk också på åtkomligheten om man skulle behöva säkerhetskopian.
  • Lagra de dagliga säkerhetskopiorna i bankfack. En del bevakningsfirmor har som tjänst att hämta och lagra säkerhetskopior.
  • Även här skall man tänka på åtkomligheten och att bankfack ofta har ett magnetlås som potentiellt kan skada magnetiskt media, disketter och band.
  • Det kanske bästa sättet om man inte har för stora datamängder är att köpa en lagringstjänst som jobbar med säker koppling över Internet. Se Storegate’s lösning till höger.

 

FULLSTÄNDIGA SÄKERHETSKOPIOR

Det är viktigt att man har en strategi för att säkra all information.

Det bästa är om man kan säkerhetskopiera all information varje dag, men det är tyvärr sällan möjligt p.g.a. den tid det tar att göra kopian eller kostnad för lagring. Då får man spara information som förändras sällan på t.ex. CD/DVD och det som ändras ofta med t.ex. Internetlagring.

 

TILL SIST, TESTA SÄKERHETSKOPIORNA!

Man skall kunna läsa informationen på säkerhetskopian.

Databand och skivor åldras och i alla fall databand bör bytas årligen.

 

AUTOMATISK SÄKERHETSKOPIERING ÖVER INTERNET

Storegate

 

Storegate tillhandahåller en säker och effektiv säkerhetskopierings-tjänst.

 

De datorer som skall säkerhetskopieras har en liten programvara där man väljer:

– Vad som skall kopieras.

– När det skall kopieras.

– Och vart det skall lagras.

Programvaran stödjer Windows klienter och servrar. Har man andra operativsystem så kan man köra via FTP om klienten/servern stödjer det.

 

Överföring av informationen görs via en säker, krypterad förbindelse till Storegate och lagras i en Klass-3 datahall. Dina data skall vara tillgängligt 24/7/365.

 

Åtkomsten av data kan ske från vilken dator som helst med en WEB läsare och tillgång till Internet, men du måsta naturligtvis veta användarnamn och lösenord.

 

Vad kan detta ge för möjlighet förutom en säker lagring av säkerhetskopior?

Scenario: Du skall hålla en presentation med PowerPoint hos en kund då din dator kraschar!

Lösning: Hos din kund finns det med all sannolikhet en dator som har koppling till Internet och kan visa en PowerPoint presentation.

Logga in med den datorn till Storegate via WEB läsaren. Kopiera ner säkerhets-kopian av presentationen och visa den på kundens dator.

 

Vad kostar det? Från 69 kr/mån (10 GB) exkl moms.

Önskar du beställa? Kontakta Häggis IT.

Fullständig prislista.