Snabbtangenter i Windows

Snabbtangenter i Windows

Har du svårt att hitta i Windows programmens menyer?
Här är några snabbtangenter och tips som underlättar för dig.

SNABBTANGENTER

 Redigera  
 Ctrl + C  Kopiera (Copy)
 Ctrl + X  Klipp ut (Cut) Tänk på en sax.
 Ctrl + V  Klistra in (Past)
 Ctrl + F (Ctrl + B)  Fetstil (på engelska Bold)
 Ctrl + K (Ctrl + I)  Kursiv (på engelska Italic)
 Ctrl + Z  Ångra
”In och ut”  
 Ctrl + O  Öppna (Open)
 Ctrl + S  Spara (Save)
 Ctrl + P  Skriv ut (Print)
 Starttangenten med flaggan  
 ”Flagga” + E  Öppna utforskaren (Explorer)
 ”Flagga” + M  Minimera alla aktiva program

Det finns mängder av olika snabbtangenter. Är du nyfiken på fler än de till vänster? Titta då i programmens menyer, där brukar det inom parantes stå vilken snabbtangent menyvalet har.

HÖGER MUSKNAPP

 

Höger musknapp är en ofta försummad funktion. Pekar man på det man vill göra något med och klickar med höger musknapp får man en meny med de flesta funktioner man kan göra just då.

 

Exempel: Markera en text, peka på markeringen och högerklicka.

Redigera