Uppstartslösenord

Uppstartslösenord

också kallad BIOS lösenord

GRUNDSKYDD

 

När man under uppstart (före Windows) går in i inställningarna kan man ofta sätta två olika lösenord.

– Uppstarts- (BIOS) lösenord, för att hindra att obehöriga startar datorn.

– Hårddisklösenord. Sätter man samma lösenord som BIOS så syns inte denna inloggning. Däremot så kommer det upp om någon tar hårddisken och installerar den i en annan dator.

 

Observera att det är ingen kryptering eller annat avancerat skydd, men det gör det svårare för obehöriga att komma åt information.

 

Varning! Skriv upp lösenordet och spara det på ett säkert ställe. Man kan få hjälp från tillverkaren om man glömt lösenordet, men man måste bevisa att det är min maskin, t.ex. med fakturakopia. Inte omöjligt men det tar tid.

 

 

SÄKERHETSKONTROLL PÅ FLYGET

 

Har du fått starta upp din dator vid säkerhetskontrollen före du går ombord på flyget? De är nöjda med att datorn startar och visar en bild.

Vid påloggningsbilden för BIOS lösenord är det bara att trycka på strömknappen och stänga av. Du behöver alltså inte starta Windows för att sedan stänga igen!

 

Uppstartslösenord